Quy định về bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Những quy định mới về bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thay thế cho nghị định 91/2019/NĐ-CP bổ sung thêm một số điều khoản về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bắt buộc đối với xe kinh doanh vận tải để đảm bảo việc xin phù hiệu vận tải và giấy phép kinh doanh.

Ở bài trước về lộ trình lắp thiết bị giám sát hành trình Định Vị Sài Gòn cũng đã phân tích về lắp đặt, quản lý, khai thác thông tin thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu theo Điều 6-Thông tư 63/2014/TT-BGTVT thiết bị định vị ô tô, giám sát hành trình xe tải phải được hợp quy, đảm bảo ghi nhận, truyền dẫn đầy đủ, liên tục về máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải chủ quản hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình…

lắp giám sát hành trình

Tham khảo cách lắp đặt thiết bị giám sát hành trình lắp đặt quản lý, khai thác thông tin của các lái xe

Tại Điều 14 Nghị định 8 6/2014/NĐ-CP đã quy định về việc lắp thiết bị giám sát hành trình. Quy định lắp thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

Quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn cần lắp đặt giám sát hành trình trước ngày 01/7/2018

Trong trường hợp đối với những loại xe chưa được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo lộ trình sau đây, cụ thể:

Thứ nhất, lắp đặt trước ngày 01/7/2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải;

Thứ hai, lắp đặt trước ngày 01/01/ 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

Thứ ba, lắp đặt trước ngày 01/7/2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

Thứ tư, lắp đặt trước ngày 01/01/2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

Thứ năm, lắp đặt trước ngày 01/7/2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.”

Như vậy, theo quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe chở công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải khách du lịch phải được gắn phù hiệu và thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát hành trình qua phần mềm định vị ô tô qua thiết bị định vị, giám sát hành trình tại Định Vị Sài Gòn.

028.2200.4499