Thay đổi kích thước, quy cách gắn biển số xe


Theo thông tư mới 58/2020/TT-BCA, xe ô tô sẽ được gắn cả hai biển số ngắn với kích thước mới cho chiều cao là 165 mm, chiều dài là 330 mm.
– Trường hợp do đặc thù của xe không lắp được 2 biển ngắn thì có thể được cơ quan đăng ký xe kiểm tra thực tế theo quy định để được đổi sang hai biển số dài hoặc một biển số ngắn, một biển số dài. Kích thước của biển số dài mới với chiều cao 110 mm (như cũ), và chiều dài là 520 mm (dài hơn cũ). Kinh phí phát sinh sẽ do chủ xe chịu(150.000đ).

– Các trường hợp cấp đổi, cấp lại biển số xe bao gồm: Biển số xe bị mờ, bị gãy, bị hỏng, bị mất hoặc do chủ xe có nhu cầu đồi biển số (bao gồm cả trường hợp đổi từ biể số cũ 3-4 số sang biển 5 số).

028.2200.4499