Với thiết bị giám sát hành trình hợp quy chuẩn thông thường của Bộ GTVT, bạn có thể xem thông tin về vị trí, hành trình, thời gian dừng đỗ, vận tốc…Các bản báo cáo dữ liệu theo tiêu chuẩn của Bộ. Nhưng với thiết bị định vị camera của Sagostar, nó còn làm được nhiều hơn thế. Giờ đây, bạn có thể xem tất cả hình ảnh, video trên xe ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào. Giúp bạn hoàn toàn giám sát, quản lý xe của mình một cách tối hưu và hiệu quả nhất.