Với thiết bị giám sát hành trình hợp quy, hợp chuẩn Bộ GTVT của Định vị Sài Gòn, bạn có thể xem thông tin về vị trí, hành trình, thời gian dừng đỗ, vận tốc…Các bản báo cáo dữ liệu theo tiêu chuẩn của Bộ. Ngoài ra, thiết bị định vị camera của Sagostar năm 2022, bạn có thể xem tất cả hình ảnh, video trên xe ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào. Giúp bạn hoàn toàn giám sát, quản lý xe của mình một cách tối hưu và hiệu quả nhất.