Thiết bị định vị trẻ em dễ dàng biết chính xác vị trí trẻ đang ở đâu, Một giải pháp độc đáo mang lại sự an toàn tốt nhất cho trẻ, phần mềm quản lý bằng điện thoại được sử dụng trên các app mobile phù hợp cho hầu hết hệ điều hành.