Thiết bị cảm biến nhiên liệu sẽ không còn là nổi lo quản lý nhiên liệu luôn Doanh Nghiệp vận tải. Giải pháp lắp cảm biến nhiên liệu xăng dầu đi cùng thiết bị định vị ô tô, giám sát hành trình, kiểm soát tiêu hao, kiểm soát số lần bơm, kiểm soát lượng dầu thực tế