Thiết bị định vị xe máy dễ dàng biết chính xác vị trí xe đang ở đâu, GPS tracking đang tại địa điểm nào, định vị xe máy bằng điện thoại được sử dụng trên các app mobile phù hợp cho hầu hết hệ điều hành.