Chính sách bảo hành

Đối với các thiết bị giám sát hành trình SGS-T16 & SGS-T17 bảo hành 18 tháng theo cơ chế một đổi một

Đối với các thiết bị không hợp quy, (định vị xe máy)  bảo hành 12 tháng theo cơ chế một đổi một